top of page
Kleur overgang-04.png

Aanmelding en verwijzing

HK Zorg biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren uit Ommen en omstreken. Wij bieden zorg aan jeugdigen met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen of een psychiatrische hulpvraag. Hierbij kunt u denken aan:

 • Aanpassings- en verwerkingsproblemen;

 • ADHD;

 • Angstklachten;

 • Autisme;

 • Gedragsproblemen;

 • Persoonlijkheidsproblemen;

 • Relatie- en gezinsproblemen;

 • Stemmingsklachten;

 • Overige zorgvragen Geestelijke gezondheidszorg.

Naast diagnostiek en behandeling kunt u bij HK Zorg ook terecht voor consultatie.

Hoe kan ik mij (of mijn kind) aanmelden?

Een aanmelding bij HK Zorg kan het makkelijkst geregeld worden met een verwijzing van uw huisarts. Het sociale wijkteam, de GGD-arts of uw gemeente kan via Zorgdomein, per post of per fax een aanmelding doen bij HK Zorg. Lukt het niet om een verwijzing te krijgen? Mail of bel dan via info@hk-zorg.nl of via 0529-700200. We helpen u graag.​

HK Zorg biedt géén behandeling aan bij:

Cliënten met meervoudige problematiek, cliënten met een IQ <85, een cliënt in crisis, cliënten waarvoor thuisbehandeling noodzakelijk is, cliënten die dyslexiebehandeling nodig hebben, verslavingsproblematiek en zorg aan volwassenen vanaf 24 jaar (uitzonderingen in overleg).

Wanneer wordt zorg niet vergoed:

Voor Volwassenen geldt: in principe wordt uw behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering.

Om een vergoeding te krijgen, hebt u een verwijzing nodig van de huisarts, medisch- specialist of bedrijfsarts. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van:

 • Uw verzekeringspolis

 • Of HK Zorg wel of geen contract heeft met uw zorgverzekeraar

 

Wat krijgt u niet vergoed?

Niet alle soorten behandelingen worden vergoed. U krijgt bijvoorbeeld geen vergoeding voor:

 • Medisch opvoedkundige kwesties

 • Dyslexie

 • Intelligentieonderzoek

 • Behandelingen met onderwijskundig doel

 • Begeleiding van niet geneeskundige aard, zoals trainingen en cursussen

 • Orthopedagogische zorg

 • Hulp bij werk, school- en relatie problemen (Behandeling wordt wel vergoed als die plaatsvindt tijdens de behandeling van een andere aandoening, zoals een depressie of een angststoornis)

 • Behandeling van aanpassingsstoornissen

 

Lees uw zorgpolis goed door en vraag uw behandelaar voor aanvullende informatie.

Voor meer informatie over de kosten klikt u hier.

image00031.jpeg
image00024.jpeg
image00009.jpeg
bottom of page