top of page
Kleur overgang-04.png

Kosten

18 -
Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. HK Zorg heeft een contract afgesloten met de regio Twente en Zuid- Drenthe. Dit betekent dat de hulp die HK Zorg biedt aan jeugdigen tot 18 jaar vergoed wordt wanneer de jeugdige woonachtig is in gemeenten Hellendoorn, Wierden, Twenterand, Rijssen-Holten, Almelo, Coevorden, Hoogeveen, De Wolden en Meppel.

18 +

De zorg die HK Zorg biedt aan (jong)volwassenen valt onder het zorgprestatiemodel (zpm). Wilt u graag meer weten over het zorgprestatiemodel? Download dan hier de Nederlandstalige of Engelstalige patiënten folder die de organisatie achter het zorgprestatiemodel heeft gepubliceerd. Daarnaast kunt u hier het filmpje voor patiënten bekijken of de informatie bekijken op onze veelgestelde vragen pagina.

De geestelijke gezondheidszorg die u bij HK Zorg ontvangt valt onder de basisverzekering. Voorafgaand aan uw aanmelding, verwijzing, of eerste contact met HK Zorg kan het wel zinvol zijn om uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering te controleren of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te kijken wat u vergoed krijgt. Wanneer u namelijk bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar verzekerd bent kan het zo zijn dat u naast het wettelijk eigen risico van (minimaal) €385,- ook nog een aanzienlijke extra eigen bijdrage moet betalen. HK Zorg hanteert standaard 100% van de jaarlijks vastgestelde NZa tarieven voor de GGZ. Het bedrag dat de zorgverzekeraar aan u uitkeert vult u dus zelf aan tot 100% van het NZa tarief.

 

HK Zorg heeft voor 2024 een contract met de zorgverzekeraar DSW, Menzis, VGZ en Salland Zorgverzekeraar N.V..

Onder DSW vallen de volgende verzekeringsmaatschappijen: Stad Holland, DSW en In Twente.

 

Onder Menzis vallen de volgende verzekeringsmaatschappijen: Anderzorg, Hema en Vink Vink.

 

Onder VGZ vallen de volgende verzekeringsmaatschappijen: UMC, IZA, Univé Zorg, Zekur, IZZ en Zorgzaam.

Wanneer u bij één van deze merken een zorgverzekering hebt afgesloten, zal na het betalen van uw eigen risico, uw behandeling vergoed worden. Voor de wachttijden klikt u hier.

Bereikt u de leeftijd van 18 jaar tijdens het zorgtraject? Dan gaat de bekostiging over van jeugdwet naar volwassenenzorg. Belangrijk daarin is dat de zorgverzekering afgesloten moet zijn op de eerste dag van de opvolgende maand waarin u 18 jaar bent geworden. Wanneer u bijvoorbeeld op 5 maart 18 jaar wordt, moet u dus vanaf 1 april verzekerd zijn. Alle afspraken tussen de 18e verjaardag en de 1e van de volgende maand vallen onder de zorgverzekering van ouders (let op: wettelijk eigen risico). In overleg kan er ook besloten worden om in deze periode geen afspraken te plannen vanwege het eigen risico.

Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar HK Zorg geen contract mee heeft, betekent dat de rekening van uw behandeling bij HK Zorg niet rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd wordt. In plaats daarvan ontvangt u de rekening persoonlijk. HK Zorg hanteert hierbij de tarieven die jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden vastgesteld. Wanneer u de rekening van HK Zorg hebt ontvangen kunt u deze doorsturen naar uw zorgverzekeraar. Of de kosten volledig worden vergoed door uw zorgverzekeraar, hangt af van uw polis. HK Zorg kan uit coulance bij ongecontracteerde zorg een gedeelte van het bedrag van uw factuur kwijtschelden. Voor meer informatie belt u met het secretariaat. 

Kijk op onze veelgestelde vragen pagina als u graag meer wilt weten over de kosten van uw behandeling of wanneer u wilt weten wat er precies in rekening wordt gebracht. Heeft u na het lezen van de informatie op de website nog steeds vragen? Neem dan gerust telefonisch (0529-700200) of via de mail (info@hk-zorg.nl) contact met ons op.

Heeft u een factuur ontvangen en heeft u daar vragen en/of opmerkingen over? Mail dan naar facturatie@hk-zorg.nl

VGZ.png
Salland.jfif
AdobeStock_291669282.jpeg
image00049.jpeg
bottom of page