Kleur overgang-04.png

Veelgestelde vragen

 

Veelgestelde vragen

Zorgprestatiemodel

 

Waarom is het zorgprestatiemodel ingevoerd?

Het oude systeem dat in de ggz werd gebruikt om geleverde zorg te registeren en factureren was niet transparant genoeg. Het was voor veel patiënten moeilijk te controleren of de informatie die op de factuur stond daadwerkelijk klopte. Om de kosten van de zorg voor de patiënt inzichtelijker te maken is er een nieuw model ingevoerd waarbij de rekeningen voor de patiënt eenvoudig en controleerbaar zijn.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De 'prestaties' bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg. Deze prestaties zijn overzichtelijk weergegeven op de factuur en weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. Er zijn verschillende dingen die de prijs van de geleverde zorg bepalen, zoals het beroep van de behandelaar, de duur van het consult en de plaats waar de zorg geleverd wordt. Een belangrijk verschil met het oude model is dat de prestaties in dit model niet meer gekoppeld zijn aan een traject, maar aan een dag. Dit zorgt ervoor dat er sneller gedeclareerd kan worden. Voor u betekent het dat u sneller een duidelijk overzicht krijgt van uw zorguitgaven.

Verzekering

 

Wanneer wordt er zorg bij HK Zorg vergoed door uw zorgverzekeraar?

De behandeling bij HK-zorg wordt vergoed als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of een specialist verplicht. Daarnaast moeten uw psychische klachten vallen onder een DSM-5-classificatie (bijvoorbeeld depressie of adhd). De huisarts en de behandelaar van HK-zorg bekijken of de klachten onder de DSM-5-classificatie vallen. Wanneer dit niet het geval is dan worden de kosten niet vergoed door de zorgverzekeraar. Eventueel kan de behandeling dan zelf betaald worden (Kan mijn behandeling ook particulier vergoed worden?).

Met welke zorgverzekeraars heeft HK Zorg een contract?

HK-zorg heeft een contract met de zorgverzekeraar VGZ tot en met 31 december 2023. Hieronder vallen de volgende merken: Univé, ZEKUR, VGZ, IZZ, Bewuzt, IZA, Zorgzaam en UMC.

 

Ook heeft HK-zorg vanaf 1 oktober 2022 t/m 31 december 2023 een contract met Zilveren Kruis. Hieronder vallen de volgende verzekeringsmaatschappijen: De Friesland, FBTO, Interpolis, Pro Life, ZieZo en Zilveren Kruis.

 

Verder heeft HK-zorg vanaf 1 januari 2023 t/m 31 december 2023 een contract met Menzis, Anderzorg, HEMA en Vink Vink.

Hoe zit het met mijn eigen risico?

De kosten voor de zorg van HK-zorg vallen onder het jaarlijkse verplichte eigen risico. Dit betekent dat de eerste € 385,- aan zorgkosten jaarlijks zelf betaald moeten worden door de verzekerde. Dit bedrag kan hoger zijn als het eigen risico op eigen verzoek hoger is afgesproken. De zorgverzekeraar brengt het eigen risico in rekening voor het jaar waarin het behandeltraject start. Als u dit eigen risico al bij een andere zorgaanbieder heeft betaald in hetzelfde jaar, dan wordt het eigen risico niet nogmaals in rekening gebracht.

Kan ik ook bij HK Zorg terecht als mijn zorgverzekeraar geen contract heeft met HK Zorg?

Ja. Echter is het dan wel verstandig om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te kijken welk gedeelte van de behandeling bij HK-zorg vergoed zal worden door uw verzekeraar. HK Zorg adviseert in het geval van langere behandelingstrajecten om een restitutiepolis af te sluiten, waarbij alle zorg vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Het principe van een restitutiepolis is dat u de rekening voor zorg zelf betaalt en doorstuurt naar de verzekeraar. Deze betaalt de kosten terug als deze vallen binnen de dekkingsvoorwaarden van de verzekering.

Declaraties

 

Zijn er al consulten van het kalenderjaar 2022 gedeclareerd?

Omdat de invoering van het nieuwe model veel verandering vraagt van de ICT-systemen zijn de consulten vanaf 1 januari 2022 tot heden helaas nog niet gedeclareerd. Er wordt hard gewerkt om de ICT-systemen aan te passen en de verwachting in dat deze uiterlijk per 1 januari 2023 zijn aangepast aan de vereisten die de invoering van het zorgprestatiemodel met zich meebrengt. Op het moment dat de ICT-systemen zijn aangepast zullen alle consulten van het kalenderjaar 2022 worden gedeclareerd. Het kan daarom dus zo zijn dat u dit najaar een relatief hoge rekening ontvangt. Wij snappen dat het voor sommige patiënten niet prettig is om in één keer een hoge rekening te ontvangen en wij bieden onze excuses aan voor dit ongemak.

Wordt een intakegesprek ook gedeclareerd?

Ook de intake en/of het eerste contact met een behandelaar valt onder de behandeling. Soms blijkt tijdens het eerste gesprek dat de klachten niet behandeld kunnen worden bij

HK-zorg of u besluit zelf om niet in behandeling te gaan. Wij brengen dan de bestede tijd voor de intake in rekening.

Welke informatie staat er op mijn factuur?

Op uw factuur en op het overzicht van uw zorgverzekeraar staat de volgende informatie:

 • De behandelaar;

 • De zorgvraagtypering;

 • De DSM-classificatie;

 • De duur van de behandeling (HK-Zorg werkt volgens de spelregel Planning=Realisatie);

 • De plek waar de zorg is geleverd;

 • De geleverde zorgprestaties die kunnen bestaan uit de volgende categorieën;

  • Consult diagnostiek: Een consult met enkel als doel het vaststellen van een diagnose.

  • Consult behandeling: Een consult waarin u verder wordt behandeld naar aanleiding van uw diagnose.

  • Intercollegiaal overleg: Wanneer uw behandelaar het noodzakelijk vindt voor uw behandeling om in overleg te gaan met een collega.

  • Reistijd: Wanneer de behandelaar naar u toe moet komen.

  • Groepsconsult: Consult in groepsverband.

  • Indien er sprake is van een groepsconsult: groepsgrootte tijdens het consult.

 

Kan mijn behandeling ook particulier vergoed worden?

Uw behandeling kan ook geheel particulier vergoed worden. Wij hanteren hier de tarieven van de NZA voor. Een verwijzing van de huisarts is dan niet noodzakelijk. Naast tijd voor behandeling in de behandelkamer is er ook tijd nodig voor dossiervorming. Deze kosten worden ook doorberekend op uw factuur.