top of page
Kleur overgang-04.png

Overgang Jeugd → 18+ Zorg

Jongeren die bij HK Zorg in behandeling zijn moeten bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd overstappen naar Volwassenen GGZ voor de vervolgbehandeling. De overstap van Jeugd GGZ naar Volwassenen GGZ is het gevolg van het verschil in wet- en regelgeving tussen jongeren tot 18 jaar (Jeugdwet) en jongeren van 18 jaar en ouder (Zorgverzekeringswet).

Vanaf het moment dat een cliënt 18 jaar is verloopt alle communicatie over afspraken, behandelingen, facturatie en overige zaken via de cliënt zelf. Het systeem van de cliënt (bijvoorbeeld ouders of andere betrokkenen) zal dus geen informatie ontvangen over het zorgtraject van de cliënt tenzij dit expliciet (met toestemming van de cliënt) wordt aangegeven bij het secretariaat van HK Zorg.

Daarnaast verandert de wijze waarop de behandeling bekostigd wordt ook. Voor jeugdigen onder de 18 jaar wordt de behandeling in beginsel gefinancierd door de gemeente waarin de cliënt woonachtig is, maar vanaf 18-jarige leeftijd is de cliënt zelf verantwoordelijk voor het financieren van de behandeling. Door het afsluiten van een geschikte zorgverzekering kan er wel een groot gedeelte van de behandeling vergoed worden. Wij raden aan om een zorgverzekering af te sluiten bij een maatschappij die een contract heeft afgesloten met HK Zorg waarbij het zorgkostenplafond nog niet bereikt is. Voor meer informatie over de kosten klikt u hier.

schenken
bottom of page